Jiazhen Lin

Ph.D. Student

Storage Research Group

Department of Computer Science and Technology

Tsinghua University

Room 8-201, East Main Building, Tsinghua University, Beijing, China

Email: AT mails dot tsinghua dot edu dot cn


About Me

I am a Ph.D. student (start in 2020) in the Department of Computer Science and Technology at Tsinghua University.


Education


News

 • TBD.

Publication Lists

 • AlNiCo: SmartNIC-accelerated Contention-aware Request Scheduling for Transaction Processing.
  Junru Li, Youyou Lu, Qing Wang, Jiazhen Lin, Zhe Yang, Jiwu Shu,
  USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC'22), 2022
  PDF
 • Fleche: An Efficient GPU Embedding Cache for Personalized Recommendations.
  Minhui Xie, Youyou Lu, Jiazhen Lin, Qing Wang, Jian Gao, Kai Ren, Jiwu Shu,
  The 17th European Conference on Computer Systems (EuroSys'22), 2022
  PDF
 • Kraken: Memory Efficient Continual Learning for Large-Scale Real-Time Recommendations.
  Minhui Xie, Kai Ren, Youyou Lu, Guangxu Yang, Qingxing Xu, Bihai Wu, Jiazhen Lin, Hongbo Ao, Wanhong Xu, Jiwu Shu,
  Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC'20), 2020
  PDF

Honors Awarded

 • TBD.